Jaarverslag 2022
Statutair gevestigd te Amsterdam.
Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr. 12016134.
IEX GROUP N.V.
2
IEX Group N.V.
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
E-mail ir@iexgroup.nl
Website www.iexgroup.nl
Proel en activiteiten
Verslag over 2022
Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance
Aandelen- en juridische structuur
Risicos en risicobeheersingssystemen
Personalia
Bestuurdersverklaring
Geconsolideerde jaarrekening 2022
Toelichting op de geconsolideerde balans
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 2022
Enkelvoudige jaarrekening 2022
Toelichting op de enkelvoudige jaarcijfers
Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening
4
8
16
20
24
27
32
33
35
47
56
64
67
70
INHOUD
3
Beste aandeelhouder,
Het boekjaar 2022 was gegeven de progressie en resultaten een heel mooi jaar voor IEX Group NV.
Zowel de omzet op de advertentiemarkt als de abonnementenmarkt hebben een mooie groei van circa 13%
laten zien. Zo is de totale IEX Group omzet in 2022 ten opzichte van 2021 met 14% gestegen en de Ebitda met
12%.
Deze mooie progressie komt voort uit een verdere stijging van het aantal IEX Premium abonnees met 10% naar
ruim 11.000 abonnees, ondanks het feit dat het gehele jaar sprake was van een negatief marktsentiment met
veel dalende beurzen en een lager animo bij beleggers om te handelen. Op de advertentiemarkt hebben wij
veel nieuwe commerciële partijen als adverteerder aan ons weten te binden, waardoor wij sterk zijn gegroeid.
De IEX Beleggersdag die wij op 1 juli 2022 in het ’t Spant in Bussum hebben georganiseerd heeft ook een
mooie bijdrage geleverd aan de gerealiseerde resultaten. Op deze dag hadden wij 1.200 betaalde bezoekers,
een programma met topsprekers met zes CEO’s van beursgenoteerde bedrijven als spreker en als keynote
Prins Constantijn van Oranje Nassau. Tevens wisten wij aansprekende sponsoren zoals ABN AMRO, BNP
Paribas, Van Eck, Fintessa en Saxobank als partner aan de IEX Beleggersdag te verbinden.
Verder stond 2022 in het teken van het verder vernieuwen van onze platformen. Zo zijn onze corporate
websites IEXMedia.nl en IEXGroup.nl door ons dochterbedrijf Trilab vernieuwd. In december is de geheel
nieuwe website van Tostrams (technische analyse) gelanceerd, waarbij de contentpropositie is verbeterd en de
abonneepropositie is geüniformeerd en van 13 varianten teruggebracht naar één propositie.
Als laatste is in december 2022 het nieuwe IEX Magazine gelanceerd en getransformeerd in een mooi en
inhoudelijk beter tijdschrift onder de nieuwe naam IEX Expert. Hiermee zijn ook de voorbereiding getroffen om
het blad vanaf 2023 wekelijks te produceren en verspreiden.
In december 2022 heeft de IEX organisatie zich wederom belangeloos ingezet voor een goed doel. Uit een
interne enquête kwam Stichting Het Vergeten Kind naar voren als gewenst doel. Hiervoor heeft het personeel
een aanzienlijk geldbedrag opgehaald.
Dankzij de positieve ontwikkeling van onze cashow, zijn wij in september vorig jaar gestart met de vervroegde
aossing van de eerste IEX Obligatielening. Daarnaast hebben wij het vastgoed in Hongarije voor een goede
prijs kunnen verkopen.
Dankzij deze goede ontwikkelingen in 2022 hebben we het eerdere negatieve eigen vermogen weten om te
buigen naar een positief eigen vermogen.
Tenslotte willen wij wederom onze bijzondere dank uitspreken aan onze abonnees, aandeelhouders, beleggers,
medewerkers en niet te vergeten onze adverteerders en trouwe partners met wie wij in veel gevallen reeds
jarenlang een duurzaam partnership hebben opgebouwd.
Namens IEX Group N.V.
Mark Termeer, CEO
3